Våra tjänster

Företag

Tjänster vi erbjuder företag

  • Utför alla typer av hyresgästanpassning av offentliga och kommersiella fastigheter.
  • Innehar stor erfarenheten utav butiksanpassningar och lokalanpassningar
  • Bred kompetens av ROT och nyproduktion av kommersiella hallbyggnader.
  • Föredrar utföranden som totalentreprenör men åtar oss även delentreprenader.
byggplanering-i3-entreprenad-bygg-1

Hyresgästanpassning

butiksrenovering-i3-entreprenad-bygg-1

Butiker

byggritningar-i3-entreprenad-bygg-1

Entreprenad